WhatsApp
Dahiliye

Dahiliye

Genel İç Hastalıkları Poliklinik ve Yatan Hasta Hizmetleri Birimi:

Hemen her türlü dahili problemlerde Ulusal ve uluslararası klinik ve akademik  tecrübeye sahip deneyimli öğretim üyesi ve hekimleri ile  dünya standartlarında ve 7 gün 24 saat aynı kalitede hizmet sunulmaktadır.

İç Hastalıkları Konsültanlık Hizmetleri Birimi:

Başta acil hizmetleri olmak üzere, diğer tüm bölüm ve ünitelere hem genel anlamda hem de üst dalları ilgilendiren hizmetler vermektedir.

Check-up Polikliniği Birimi:

Çeşitli amaçlara uygun olarak yapılmakta olan Check Up hizmetleri uzman hekmler tarafından yürütülmektedir.

Yandallar:

Romatoloji, Hematoloji, onkoloji, Nefroloji, geriatri) hizmetleri de, öğretim üyelerinin önderliğinde çalışan iç hastalıkları hekimler tarafından yürütülmektedir.

Değerlendirilen Hastalıklar ve Yapılan Tedaviler

İç Hastalıkları Bölümü’nde, tanı, takip ve tedavi sorumluluğu İç Hastalıkları Bölümü’ne düşen tüm tıbbi sorun ve hastalıklar, Üst ve alt solunum yolları başta olmak üzere her türlü enfeksiyon hastalıkları, kalp damar hastalıkları,  hipertansiyon, şeker hastalığı, böbrek  ve karaciğer hastalıkları, mide-bağırsak hastalıkları ve kanser olmak üzere bir çok organ ve dokuya ait hastalıklar, uzman hekim ve öğretim üyeleri tarafından  tetkik ve tedavi edilmektedir.

Uygulanan Tanı, Tedavi ve Hastaya Yaklaşım Yöntemleri 

İç Hastalıkları Bölümü tarafından uygulanan pek çok ileri tanı yöntemi olup, örnek olarak periferik kan yayması, idrar ve kemik iliği aspirasyon materyali gibi sıvı ve doku örneklerinin mikroskobik olarak değerlendirilmesi, böbrek, karaciğer, kemik iliği, mide ve bağırsak biyopsisi gibi biyopsiler ile ösefagogastroduodenoskopi ve kolonoskopi gibi endoskopik incelemeler sayılabilir.

Tedavi için kullanılan yöntemler çağdaş tıp biliminin düzey ve ilkelerine uygundur. Tüm birimlerimizde bulunan bilgisayarlardan uluslararası tıbbi yayınlara 24 saat kesintisiz ulaşılarak tıbbi gelişme ve yenilikler izlenmekte; son bulunan tanı ve tedavi yöntemleri, bildirilen ilaç yan etkileri ve diğer tedavi sonuçları hakkında bilgi edinilmektedir. Tanı ve tedavi aşamalarında uluslararası saygın bilimsel kuruluşların kılavuz niteliğindeki önerilerine uyulmakta ve bilimsel kanıtlara dayalı tedavi protokollerinde son teknolojilerin ürünü ilaçlar ile kan ürünleri gibi diğer maddelerden yararlanılmaktadır. Gerektiğinde hemodiyaliz, periton diyalizi, hemofiltrasyon, plazma değişimi, endoskopik olarak kanama odaklarının durdurulması ve kanser kemoterapisi gibi ileri yöntemler kullanılmaktadır.

Tüm tedaviler, hasta ve yakınlarının bilgilendirilmiş onayı alınarak ve yarar/zarar ile yarar/masraf oranlarının en yüksek olması dikkate alınarak uygulanmaktadır. Tedavilerin de bilgisayar ortamında kayıtlı olmaları sağlanarak, okunamayan tedavi planı  gibi sorunların önüne geçilmekte; tıbbi hatalar engellenmekte ve istendiği anda tüm tanı ve tedavilerin gözden geçirilebilmesi, denetlenmesi ve gerekirse basılı dökümünün alınması sağlanmaktadır. Hasta istediği takdirde tüm bilgilerinin kendisine ya da başka tıbbi merkezlere temini çok kısa sürede gerçekleştirilebilmekte ve bu da kaliteli hizmetin şartlarından biri olarak görülmektedir.

İç Hastalıkları Bölümü, tanı ve tedavide olduğu kadar, hasta haklarının tanınması, korunması ve geliştirilmesinde de en ileri yöntemleri uygulamayı benimsemiştir.

Yürütülen Multi-disipliner Çalışmalar ve Klinikler 

İç Hastalıkları Bölümü’ne başvuran her hasta, başvurduğu ünite ve başvuru nedeni ne olursa olsun, hem başvuru nedeni açısından, hem de tüm tıbbi sorunlarını ortaya çıkarabilecek biçimde genel olarak değerlendirilmektedir. Daha sonra, saptanan olası sorun ve hastalıkların özelliğine göre, hem İç Hastalıkları Bölümü’nün Romatoloji, Nefroloji ve Gastroenteroloji gibi üst dalları arasında, hem de gerekirse Hastanemizin diğer bölümleri ile konsültasyonlar gerçekleştirilmektedir. Kritik durumdaki hastalar için hasta-başı değerlendirme toplantıları yapılmakta ve Hastanemizin tüm uzmanlık dalları ve olanakları hastanın hizmetine sunulmaktadır.

Bölümümüz, başta Acil Servis, Yoğun Bakım ve tüm cerrahi dallar olmak üzere diğer bölümlere konsültanlık hizmetleri de vermekte; bu hizmetlerin en hızlı ve etkin biçimde yürütülmesi için kalite denetim yöntemlerinden yararlanmaktadır. Bölüm içinde ve diğer bölümlerle birlikte yapılan bu multi-disipliner çalışmalar, tanının yanı sıra, tedavi, takip ve eğitim aşamalarını da kapsamaktadır. Hastaların seyirleri multi-disipliner olarak izlenmekte; olgu tartışma toplantılarında tanı ve tedavi yöntemleri ilgili tüm bölüm ve kliniklerin temsilcileri ile tartışılarak, sürekli iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. İç Hastalıkları Bölümü, kendi üst dalları kadar, diğer bölümlerin üyelerinin de yardımıyla, hasta ve yakınları ile hastane-içinde ve dışında çalışan hekimler, hemşireler ve diğer sağlık görevlilerine yönelik multi-disipliner eğitim programları gerçekleştirmeyi de asli görevleri arasında saymaktadır.

Online Randevu Al

Online randevu alarak işlemlerinizin daha hızlı olmasını sağlayabilirsiniz. Önceden rrandevu alarak sıra beklemezsiniz.

Yukarı Çık